Tesis Yönetimi Nedir

Tesis Yönetimi Nedir

Facilities Management kısaca FM olarak da bilinen Tesis Yönetimi, kuruluşlar için hizmet, malzeme ve ekipman arz ve talebini koruyan ve dengeleyen birçok disiplinin birleşimidir. Tesis Yönetiminin en büyük amacı, bir kuruluşun verimliliğini artırmak ve hayati faaliyetlerini desteklemektir. Uluslararası Tesis Yönetimi Derneği’ne (IFMA) göre disiplinler arası uygulama olan Tesis Yönetimi, “insanların, yerin, sürecin ve teknolojinin koordinasyonunu dikkate alır.” Tesis yönetimi, okullar, kamu kurumları, işletmeler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar gibi kamu ve özel kurumlar için gerekli taktik, stratejik ve operasyonel süreçlerin profesyonelce yönetimidir.

Tesisler, geleneksel olarak belirli bir amaç için inşa edilen veya kurulan fiziksel bir şeyi ifade eder ve kuruluşların belirtilen hedeflerini tamamlamasına yardımcı olmak için birleştirilir.

Tesis Yönetimi, merkezi ısıtma, havalandırma ekipmanı ve aydınlatma armatürleri gibi tesisteki teknik sistemler ile ilgilenirken aynı zamanda, personel yönetimi, temizlik hizmetleri, haşere kontrol ve güvenlik hizmetleri gibi teknik sistemlerin dışındaki diğer operasyonel işleri de takip edebilir.

Tesis Yönetimi, literatür olarak temelde iki ayrı tipe ayrılmıştır. Hard FM ve Soft FM.

Hard FM, (Hard Facilities Management) bir tesisi çalıştıran yapılar ve sistemlerle ilgili hizmetleri ifade eder. Hard FM tesisteki, inşaat, mimari ve teknik sistemlerin renovasyonu, restorasyonu, bakımı ve onarımını yaparken aynı zamanda tesiste bulunan yangın sistemlerinin sürekli aktif kalmasını, enerji güvenliğinin sağlanmasını, sıhhi tesisat sistemleri, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri (HVAC) ve asansör sistemlerinin verimli ve kesintisiz olarak çalıştırılmasını ve bakımını içerebilir.

Soft FM, (Soft Facilities Management) Bir tesisin faaliyetlerine uygun olarak desteklenmesini sağlayacak hizmetleri ifade eder. Tesisin genel temizliği, haşere kontrolü ve fiziki güvenliği gibi faaliyetleri sağlarken aynı zamanda, personel servisleri yönetimi, filo yönetimi, danışma hizmetleri, santral, depo, lojistik, arşiv, muhaberat, catering ve toplantı odası gibi günlük rutin operasyonların yönetimini ifade eder.

Tesis Yönetimi stratejik olarak iki operasyon seviyesi vardır:

1- Stratejik ve taktik roller; tesiste bulunan diğer iş kolları, departmanlar, müşteriler ile bire bir işbirliği içinde çalışarak tesisin verimliliğime direkt katkısı bulunmaktadır. Müşterilerle birlikte daha yakın temasta bulunarak, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Özellikle turizm, sağlık ve eğitim hizmeti veren tesislerde, Tesis Yönetiminin stratejik ve taktik rolleri bulunmaktadır.

2- Operasyonel roller; tesiste bulunan çalışanları sağlıklı ve güvende tutmak için ve ayrıca tesisin üretim ve hizmet sağlaması için gerekli operasyonel faaliyetlerini son derece eğitimli ve beceri düzeyi yüksek görevleri yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle, endüstri, iş merkezleri, plaza, kamu hizmeti veren tesislerde Tesis Yönetiminin operasyonel rolleri bulunmaktadır.

3-Yönetsel Roller; Tesisteki stratejik, teknik ve operasyonel rollerin tümünün birleşimini hedefleyen, tesis hizmetlerinin temas ettiği tüm noktada, üretime, hizmete, çalışana ve müşteri deneyimine destek olmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda tüm hizmet veren tesislerde Tesis Yönetimi ekibi yönetsel roller üstlenebilir. Yönetsel rol tamamen kurumun üst yönetim vizyon ve stratejisine bağlıdır. Üst yönetim görev vermesi halinde Tesis Yönetim ekibi çok temel ana stratejik işler dışında kalan tüm süreci yönetebilir. Bu kapsamda, tesisin kiralanması, satın alınması veya inşa aşamasından, tesisin tüm işletme yaşam döngüsü aşamasına kadar uçtan uca tüm süreci yönetir. Bu kapsamda Tesis Yönetimi organizasyonu, inşaat, bakım onarım, güvenlik, muhaberat, kurye, kargo, depo, lojjistik, filo, servis, cep telefonu, yardım paketi, temizlik, otopark yönetimi, telefon santrali, data, network, veri odaları, peyzaj, anket, call-center, danışma, güvenlik, iş sağlığı, çevre yönetimi ve daha süreç içinde ihtiyaç duyulabilecek bir çok operasyonu yönetebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: